numer tel.: (68) 412 42 05
e-mail: biuro@kancelariaskibinski.pl
adres: Plac Jana matejki 21B lok. 16
65-056 Zielona Góra
Kancelaria

adres:

Plac Jana Matejki 21B lok. 16

65-056 Zielona Góra

 

e-mail:

biuro@kancelariaskibinski.pl

 

numer telefonu:

(68) 412 42 05

 

blog i facebook:

Kancelaria Prawnicza Skibiński to zespół prawników, którzy nie boją się wyzwań, rywalizacji i nietypowych problemów prawnych. Kancelaria wielokrotnie decydowała się na przyjmowanie i prowadzenie spraw trudnych, wymagających drobiazgowego i bezkompromisowego podejścia.

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firma prawniczą, która świadczy swoje usługi dostosowując je do indywidualnych potrzeb odbiorców.

Podczas wykonywanej pracy stawiamy na pierwszym miejscu przede wszystkim zadowolenie klienta oraz poczucie bezpieczeństwa niezależnie od zmieniającego się stanu prawnego i stopnia skomplikowania sprawy.

Wieloletnie doświadczenie radcy prawnego Andrzeja Skibińskiego, oraz ambicja i znakomite przygotowanie merytoryczne zespołu, pozwoliły nam osiągnąć status wiarygodnych partnerów, godnie reprezentujących interesy naszych klientów.

Andrzej Skibiński

radca prawny

Radca prawny, audytor, w latach 1994-2002 etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, od 2002 do 2010r. członek Kolegium i Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. Specjalizuje się w problematyce finansowo-organizacyjnej samorządu terytorialnego, autor licznych publikacji naukowych i głos w tym zakresie. Sympatyk łowiectwa, członek komisji Kultury i Tradycji Łowieckiej.

Michał Zwolak

radca prawny

Radca prawny Michał Zwolak - absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Jego specjalizacja to obsługa samorządowych zakładów i jednostek budżetowych, jak również przedsiębiorców korporacyjnych i indywidualnych, ze szczególnym naciskiem na kwestie związane z prawem pracy. Zajmuje się również sprawami z zakresu zarządzania nieruchomościami. Autor publikacji związanych z tematyką samorządową, prowadzi również blog Kancelarii.

Paulina Perzyńska

radca prawny

Radca prawny Paulina Perzyńska - absolwentka prawa, a także studiów podyplomowych z zakresu Prawa Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas codziennej pracy zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego, w szczególności z zakresu prawa samorządowego. Specjalizuje się ponadto w obsłudze przedsiębiorców i samorządowych zakładów i jednostek budżetowych, oraz zajmuje się sprawami związanymi z zarządzaniem nieruchomościami.

Andrzej Skibiński

tel. 664 977 127

Absolwent WPiA UAM Poznań, radca prawny – OIRP Zielona Góra, audytor. Autor kilkudziesięciu publikacji popularno-naukowych, naukowych, głos, opracowań monograficznych, współautor podręczników i skryptów naukowych. Swoje zainteresowania koncentruje wokół zagadnień prawno-finansowych funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, problematyki nadzoru i kontroli, w tym kontroli instancyjnej samorządu terytorialnego. Specjalizuje się również w sprawach odszkodowań łowieckich i dochodzeniem roszczeń z tym związanych. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa-poufne, oficer Narodowych Sił Rezerwy.

Michał Zwolak

tel. 606 583 819

Skupiony na tematyce samorządowej i około samorządowej już od okresu studiów, kiedy odbywał liczne praktyki w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze i Samorządowych Kolegiach Odwoławczych w Zielonej Górze i Wrocławiu. Żywo zainteresowany tematyką finansów i procedur administracyjnych związanych z działalnością jednostek samorządu terytorialnego.

W Kancelarii zajmuje się kompleksową obsługą samorządowych jednostek organizacyjnych, ale również samych jednostek samorządu terytorialnego. Głównie jego pole zainteresowań obejmuje kwestie związane z organizowaniem i wdrażaniem inwestycji (zamówienia publiczne), w tym kwestie planowania i zagospodarowania przestrzennego, jak również problematykę z zakresu prawa pracy. Ambitny i skupiony na rozwoju, aktywnie rozszerza swoją wiedzę, w tym o tematykę OZE.

Paulina Perzyńska

tel. 660 45 47 40

Cenne doświadczenie i wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, w tym samorządowego zdobyła podczas praktyki w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Zielonej Górze. W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem bieżącej obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności z zakresu postępowań administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych a także spraw pracowniczych. Ponadto specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa łowieckiego, w szczególności w sprawach dochodzenia odszkodowań. W codziennej pracy zajmuje się także sporządzaniem pism procesowych oraz opinii z zakresu prawa cywilnego oraz administracyjnego dla klientów indywidualnych.

Referencje

Gmina Żary

Jedna z największych gmin lubuskich, a przy tym największa w tym województwie gmina aktywna rolniczo. Gmina wiejska o bogatej tradycji lokalnej, która stawia na innowacyjność i inwestycje realizowane m.in. dzięki funduszom unijnym.

...więcej

Powiat Żagański

Graniczący z Dolnym Śląskiem powiat o bujnej historii i pięknych krajobrazach. Cechuje go dbałość o inwestycje infrastrukturalne i zapewnianie najwyższej jakości świadczonych usług.

...więcej

Gmina Czempiń

Intensywna rolniczo gmina położona w Województwie Wielkopolskim. Aktywnie wspiera programy badawcze w rolnictwie i inicjatywy wspierające ochronę środowiska.

SELEKT

CZO Selekt jest związkiem gmin południowej wielkopolski. Działając od 2004r. wprowadza nowatorskie zmiany w systemie odbioru, zagospodarowania i recyklingu odpadów, podążając za europejskimi standardami.

...więcej

Gmina Łagów

Nazywana Perłą Ziemi Lubuskiej, jedna z najatrakcyjniejszych turystycznie gmin na terenie województwa lubuskiego. Przyszłe lubuskie uzdrowisko, Gmina Łagów znana jest z licznych festiwali i dbałości o środowisko.

Pałac Książęcy Sp. z o.o.

Spółka komunalna Gminy Żagań, prowadząca działalność hotelarską i rekreacyjną w jednym z najpiękniejszy zabytków znajdujących się na terytorium Województwa Lubuskiego.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka - Region Oceny Poznań

Poznańska filia firmy o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi bydła i produkowanego mleka pod kątem wymogów unijnych. Zajmuje się również działalnością badawczo – rozwojową w tym zakresie.

...więcej

Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego

Stowarzyszenie gmin województwa lubuskiego, działające jako organizacja lobbująca na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Współdziała również w platformach ogólnopolskich.

Gmina Krzywiń

Gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie kościańskim.

...więcej

POMAK

Przedsiębiorstwo Obsługi Mienia Komunalnego "POMAK" w Czerwieńsku.

...więcej

Powiat Żarski

Powiat Żarski położony jest w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego na Wysoczyźnie Żarskiej, przy granicy polsko-niemieckiej na Nysie Łużyckiej.

...więcej

CHROBRY

Szprotawski Zarząd Nieruchomościami "CHROBRY" Sp. z o. o. oferuje pełną gamę usług w formie zarządzania nieruchomościami.

...więcej

Żagańskie TBS Sp. z o.o.

Żagańskie TBS Sp. z o. o. prowadzi swoją działalność od 2000 roku. Celem Żagańskiego TBS jest budowanie mieszkań czynszowych pod wynajem.

...więcej

Związek Powiatów Lubuskich

Związek Powiatów Lubuskich z siedzibą w Zielonej Górze. Członkami Związku są powiaty: gorzowski, krośnieński, międzyrzecki, nowosolski, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żarski, żagański.

...więcej
Oferta

Priorytetem dla Kancelarii jest świadczenie usług dla naszych klientów na najwyższym poziomie. W tym celu przygotowana została wyspecjalizowana oferta, podzielona na trzy obszary. Wykorzystując zdobyte doświadczenie, Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie szczegółowo przedstawionym poniżej.

Inwestycje w odnawialne źródła energii

W ramach przygotowywania idealnych ofert dla swoich klientów, Kancelaria Prawnicza Skibiński wyodrębniła gałąź usług związanych z obsługą inwestycji w OZE. Oferta skierowana jest nie tylko do inwestorów, ale również do gmin i ich mieszkańców. Naszym celem jest dbałość o prawidłowe wdrażanie inwestycji z uwzględnieniem interesów wszystkich stron.

Prawo samorządowe
 

Podstawowym filarem działalności Kancelarii jest prawo samorządowe. Oferujemy Państwu szeroką wiedzę i doświadczenie związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego. Oferta dotyczy nie tylko samorządowców, ale także podmiotów prowadzących inwestycje i uczestniczących w sprawach administracyjnych.

Odszkodowania oraz zadośćuczynienia

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i zadośćuczynienia. Usługi w tym zakresie obejmują przede wszystkim dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za niezgodne z prawem działanie organów administracji, ale także dochodzenie roszczeń kontraktowych, jak i deliktowych.

Inwestycje w odnawialne źródła energii

W ramach przygotowywania idealnych ofert dla swoich klientów, Kancelaria Prawnicza Skibiński wyodrębniła gałąź usług związanych z obsługą inwestycji w OZE. Oferta skierowana jest nie tylko do inwestorów, ale również do gmin i ich mieszkańców. Naszym celem jest dbałość o prawidłowe wdrażanie inwestycji z uwzględnieniem interesów wszystkich stron.

 1. Obsługę prawną na etapie wstępnego planowania inwestycji, w szczególności zaś na etapie procedur planistycznych, oraz postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 2. Doradztwo prawne w zakresie przygotowywania treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Przygotowywanie i rozpatrywanie uwag do treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych w zakresie spraw związanych z realizacją inwestycji.
 5. Reprezentacja klientów w ramach negocjacji trójstronnych na linii inwestor – jednostka samorządu terytorialnego – społeczność lokalna w zakresie wyszukiwania optymalnej lokalizacji inwestycji i rozwiązywania kwestii spornych związanych z inwestycją.
 6. Reprezentacja klientów w postępowaniach odwoławczych i skargowych związanych z podstawowymi aktami prawa miejscowego istotnymi dla inwestycji.
 7. Dochodzenie roszczeń związanych z uniemożliwieniem realizacji inwestycji, zarówno na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego, jak i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 8. Dochodzenie odszkodowań za niezgodne z prawem działanie organów administracji samorządowej przy realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii.

Prawo samorządowe

Podstawowym filarem działalności Kancelarii jest prawo samorządowe. Oferujemy Państwu szeroką wiedzę i doświadczenie związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego. Oferta dotyczy nie tylko samorządowców, ale także podmiotów prowadzących inwestycje i uczestniczących w sprawach administracyjnych.

 

W szczególności Kancelaria oferuje:

 1. Kompleksową obsługę jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw bieżących; wydawania decyzji administracyjnych; budżetu i spraw okołobudżetowych.
 2. Kompleksową obsługę samorządowych jednostek i zakładów budżetowych oraz spółek kapitałowych z większościowym udziałem jednostki samorządu terytorialnego – z uwzględnieniem specyfiki ich funkcjonowania, w tym również tworzenie i przekształcanie samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek
 3. Kompleksową obsługę związków międzygminnych w zakresie spraw bieżących i realizowanych przez nie projektów. Usługi obejmują pomoc przy tworzeniu związków międzygminnych, jak również ich bieżącą obsługę.
 4. Konsulting i doradztwo w szczególnych sprawach związanych z wdrażaniem przez sektor samorządowy projektów – wdrażanie inwestycji, organizacja i przeprowadzania przetargów, jak również kompleksowe doradztwo prawne w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
 5. Szczegółowe doradztwo w zakresie spraw pracowniczych, w tym w zakresie przeprowadzania optymalizacji zatrudnienia i redukcji etatów, a także reprezentacja w sprawach sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń pracowniczych, w których stroną jest jednostka samorządu terytorialnego, bądź jej jednostka organizacyjna.

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i zadośćuczynienia. Usługi w tym zakresie obejmują przede wszystkim dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za niezgodne z prawem działanie organów administracji, ale także dochodzenie roszczeń kontraktowych, jak i deliktowych.

 1. Kompleksowe prowadzenie spraw o odszkodowanie za niezgodne z prawem działanie administracji, w tym administracji samorządowej. Usługi w tym zakresie obejmują udział w postępowaniach mających na celu stwierdzenie niezgodnego z prawem działania administracji, a także bezpośrednie dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.
 2. Reprezentacja osób fizycznych w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie w przypadku wypadków komunikacyjnych, deliktów i innych przypadków spowodowania uszczerbku u klienta. Usługa rozciąga się także na etap przedsądowy.
 3. Uczestnictwo w postępowaniach karnych i o wykroczenia w ramach reprezentacji pokrzywdzonych, także w formie oskarżycieli posiłkowych, w związku z dochodzonymi roszczeniami deliktowymi.
 4. Wsparcie i doradztwo w zakresie procedur związanych z uzyskiwaniem koniecznych w postępowaniach o odszkodowanie i zadośćuczynienie dokumentów.
 5. Prowadzenie negocjacji między pokrzywdzonymi, sprawcami szkód i ubezpieczycielami.
 6. Przygotowywanie i prowadzenie spraw między przedsiębiorcami w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów. Usługa obejmuje konsulting i negocjacje na etapie przedsądowym, jak również bezpośrednie dochodzenie roszczeń.
 7. Obsługa i doradztwo prawne w zakresie roszczeń związanych z wykonywaniem robót i usług na rzecz jednostek sektora finansów publicznych.
Publikacje
adres: Plac Jana Matejki 21B lok. 16, 65-056 Zielona Góra
kontakt: (68) 412 42 05, biuro@kancelariaskibinski.pl